Wetenswaardigheden

Nieuws

 

In 2018 is het ook mogelijk om kinderopvangtoeslag te krijgen als uw kind gebruikt maakt van de peuterspeelzaal. Vraag naar de voorwaarden.

 

Gescheiden? En geniet u en/of uw partner na de scheiding meer inkomen? Misschien komt u dan in aanmerking voor de 10% regeling. Zo hoeft u misschien niet de toeslag terug te betalen die u in de periode dat u samen was, kreeg. 

 

Vanaf 2017 wordt in de schenkbelasting een vrijstelling van € 100.000 ingevoerd voor schenkingen die worden benut voor de eigen woning. Het betreft een verruiming van een bestaande vrijstelling. 

 

Sinds 2016 is de ouderentoeslag afgeschaft. Voor mensen die afhankelijk zijn van zorg betekent dat de CAK eigen bedrag over twee jaar ook omhoog gaat. Bij deze eigen bijdrage wordt er namelijk gekeken naar het voordeel uit sparen en beleggen.

 

Wist u dat 1 op de 3 ! vergeet de betaalde premie voor lijfrentes ter aanvulling van een pensioentekort mee te nemen in box 1? Laat u tevens informeren over de saldomethode.

 

Toeslagen 

 

Indien u denkt recht te hebben op toeslagen 2018, dient u deze voor 1 september 2019 aan te vragen! 

Voor de kinderopvangtoeslag kunt u dit met terugwerkende kracht tot drie maanden terug aanvragen.

 

Wijzigingen dienen binnen vier weken door te worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan inkomen, vermogen of verandering toeslagpartner.

 

 

Aangifte inkomstenbelasting

 

Doe altijd aangifte, ook als er tegen u gezegd wordt dat het niet nodig is. Mocht u namelijk (veel) specifieke zorgkosten hebben, dan hebt u recht op teruggave. Dit is de TSZ regeling oftewel de tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

 

U mag in 2018 nog aangifte doen vanaf het jaar 2013, dus tot vijf jaar terug. Ook als u een aftrekpost vergeten bent, kunt u nog bezwaar maken tot vijf jaar terug.

 

Wist u dat...

 

uw specifieke zorgkosten verhoogd worden met 40% en als u AOW gerechtigd bent zelfs met 113%. Uw (gezamenlijke) verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek dient in dat geval niet meer te bedragen dan € 34404,-. Let op: kosten voor genees- en heelkundige hulp en reiskosten ziekenbezoek tellen niet mee.

 

Is uw partner of uzelf ziek of gehandicapt ? Dan mag u misschien een vast bedrag aftrekken in het kader van kosten extra kleding en beddengoed. Indien u kunt bewijzen met facturen, bonnen dat het bedrag hoger was dan kan een hoger aftrekbedrag gelden.

 

Hou alle kilometers bij voor bezoeken aan artsen, ziekenhuis e.d. bij. Ook deze kosten kunt u meenemen tegen de werkelijke kilometerprijs.